• People at Haiti Event

  IDE JÈN YO

  Pandan RNDDH t’ap fè yon atelye fòmasyon pou lekòl toudènyeman, 83% elèv yo te fè konprann “ti gason ak tifi gen menm dwa”.
 • SITWAYEN KI AKTIF

  "Anvan, mwen te konn wè bagay yo men, m te pè pale yo; kounye a m gen lalwa bouch mwen, mwen santi m kapab pote patisipasyon pam pou m chanje peyi m." Yon patisipan nan seminè Fòmasyon sou Dwa Moun nan lane 2010
 • PRIZON

  Se sèlman 20% nan tout Ayisyen ki fèmen nan prizon kounye a ki gen tan kondane.
 • LAPOLIS

  Fòs Polis Nasyonal Dayiti a (PNH) manke antrene, manke ekipe; epi li evalye selon estatistik sa a, ki se 1 ofisye polis pou chak 1000 sitwayen.
 • ED IMANITÈ

  Se vre Ayiti abitye ak entèvansyon etranjè depi byen anvan 12 janvye 2010, men pil ONG ki lakay li an, te dedouble alòske dèmilye lòt te pote boure aprè tranbleman tè a.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ankèt Espesyal Yo

Posted March 19th, 2012

Mesi pou pasyans ou pandan n ap travay sou tradiksyon yo!  ...

Rapò Yo

Posted March 19th, 2012

Tradiksyon yo ap vini byento!  ...

Bilten Enfòmasyon Yo

Posted March 19th, 2012

Pandan RNDDH ap travay,  pou nou kapab bay tout piblikasyon nou yo an Kreyòl, gade pou wè si dokiman wap chache a pibliye ann Angle