Kisa nou aprann nan DWA MOUN 101?

Posted

Premyè sik (Sesyon debaz): 1.       Entwodiksyon sou Dwa Moun   Tèm sa a pèmèt patisipan yo metrize konsèp sou “Dwa Moun” atravè listwa, pou yo

Kisa nou aprann nan DWA MOUN 201?

Posted

Dezyèm sik (Sesyon swivi)   1.       Solysyon pou rezoud konfli san vyolans   Tèm sa a pèmèt patisipan yo metrize metòd ak teknik ki pèmèt

Kisa nou aprann nan DWA MOUN 301?

Posted

Twazyèm nivo (Sesyon pèmanan):   1.       Pwosedi Kriminèl ak Sivil yo   Pwosedi a vle di tout chimen ki gen pou swiv pou pote yon