Rezime sou pwogram fòmasyon

RNDDH te devlope yon pwogram swivi sou edikasyon/fòmasyon ki bay an menmtan yon apwòch aprantisaj tipa tipa ak travay nan domèn dwa moun, epi ki konpoze sou twa nivo diferan. Matyè anseye pa Pèsonèl Edikasyon RNDDH yo, ak tout lòt moun k’ap kolabore ak RNDDH, pami yo tou gen inivèsitè, pwofesè, avoka, ansyen palmantè, elatriye.

Klike pi ba pou’w ka aprann plis sou kalte fòmasyon sou  dwa moun ke RNDDH ofri: