Kèk ti detay sou Fòmasyon 2010-11

Pèsonèl edikasyon RNDDH yo bay fòmasyon espesyal sou dwa moun :

  • 129 ekip oswa volontè ki sòti nan 57 òganizasyon kominotè debaz diferan. Patisipan sa yo ap rapousiv seminè sa yo ak  plis pase 5,411 moun ki nan kominote orijinè yo.
  • 129 pwofesè ki sòti nan 21 lekòl diferan nan depatman Lwès la. Pwofesè sa yo ta renmen pwograme aktivite nan lekòl yo ak plis pase 12,270 elèv ki nan lekòl primè ak segondè.

Konekte ak manm Pèsonèl Edikasyon RNDDH la: rnddh@rnddh.org